Social konstruktion


Jeg tilbyder:

Supervision af psykologer på vej mod autorisation
- individuelt og i grupper

Supervision af psykologer på vej mod specialistgodkendelse
- individuelt og i grupper

Supervision af psykoterapeuter, behandlere og konsulenter
- både i grupper og som enkeltpersoner

Supervision af personalegrupper
- inden for psykiatrien eller socialt arbejde, på
   opholdssteder, institutioner, familierådgivninger mm.

Supervision og coaching af ledere
- individuelt eller i grupper
- både inden for erhvervslivet og det offentlige

Jeg er desuden godkendt op til 5 dage af Lægeforeningens Efteruddannelsesfond til:
Supervision af læger i almen praksis

______________________________________

Kontakt
mig med ønsker eller spørgsmål:

Telefon: 51 64 14 99

Mail: jm@jacobmosgaard.dk

Eller du kan udfylde kontaktformularen direkte herunder:

Navn

E-mail

Besked

Personale-Supervision


Arbejdet med mennesker kan være komplekst og fyldt med dilemmaer. Den enes perspektiv er ikke altid det samme som den andens, og personalets forståelser af problemstillinger deles ikke nødvendigvis af de mennesker, der forsøges hjulpet.

Supervision kan være et nødvendigt rum til navigation i disse komplekse sammenhænge. Supervision kan både have fokus på konkrete problemer og være en kontekst for skabelse af et fælles sprog om det fælles arbejde. 

Personalesupervision som refleksionsrum

Supervision er for mange arbejdspladser et vigtigt rum for refleksion. Mange af døgnets timer kan ofte være opfyldt af "skal"-opgaver og beslutninger, og supervision kan være det tidspunkt, hvor der er tid og plads til udvide perspektiverne frem for at indsnævre dem. Til at opdage forskellige muligheder frem for at nå frem til enighed om en enkelt.

Personalesupervision som fagligt udviklingsrum

Nogle organisationer eller virksomheder ænsker et særligt fokus på udvikling af særlige faglige kompetencer eller understøttelse af en bestemt kultur. Også dette kan det til tider være svært at finde tid til i en presset hverdag. Supervision kan også her være muligheden for at fordybe sig i disse processer.

Personalesupervision som bevidning

At arbejde med mennesker er som nævnt ikke altid let - det kræver en personlig, men ikke en privat, tilstedeværelse ud over den professionelle faglighed. Derfor rammes mange helt naturligt også personligt af dilemmaer eller livshistorier, som de støder på i hverdagen.
Supervision kan være et rum for opbakning, sparring og bevidning, altså en styrkelse af den enkeltes oplevelser af kompetence samt en styrkelse af fællesskabsånden på en arbejdsplads.

Supervision i praksis
Jeg kommer som supervisor på en lang række arbejdspladser, og kan også i en vis udstrækning modtage personalegrupper i mine lokaler i hhv, Lyngby eller København.
Specifikke ønsker og forhåbninger kan afklares i samarbejde med mig inden samarbejdet påbegyndes, og vil iøvrigt blive evalueret løbende, således at alle parter bliver så tilfredse som muligt.
Kontakt mig meget gerne med spørgsmål eller forespørgsler.

Læs listen over steder, jeg har superviseret både før og nu i mit Supervisions-CV.

Læs også flere refleksioner om supervision her på hjemmesiden, eventuelt også i mine blogindlæg.